امکان استفاده از that در جمله "Many doctors report (that) they are pleased with the progress their patients make"

آیا در جمله‌ی زیر می‌شه از that استفاده کرد؟
Many doctors report (that)they are pleased with the progress their patients make

یا باید they بعد از that حذف بشه چون جمله اصلیش بدون that هست؟

درود

اینجا That به معنای «که» هست و هم میتونه تو جمله باشه و هم نباشه
ولی نباشه بهتره.

چرا نباشه بهتره

سلام دوست عزیز
در جمله‌ی “Many doctors report (that) they are pleased with the progress their patients make” استفاده از “that” اختیاریه.

با “that”:

  • جمله رسمی‌تر می‌شه.
  • تأکید روی گزاره‌ی “they are pleased with the progress their patients make” هستش.

بدون “that”:

  • جمله غیررسمی‌تر و مختصرتر می‌شه.
  • تأکید بر روی عمل “report” هستش.

انتخاب بین استفاده و عدم استفاده از “that” به لحن و هدف شما بستگی داره.

اگر می‌خواهید جمله‌ای رسمی‌تر و شادتر بنویسید، از “that” استفاده کنید.

اگر می‌خواهید جمله‌ای غیررسمی‌تر و مختصرتر بنویسید، “that” رو حذف کنید.

در هر دو حالت، جمله از نظر گرامری صحیحه.