چه زمانی از watch برای مراقب کردن از کسی استفاده میکنیم؟


این تاپیک مربوط به درس «درسنامه واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «مادرشوهر فضول»

1 پسندیده

سلام watch به معنی ساعت، پاس، مراقبت، پاسداری، کشیک، دیدبان، مدت کشیک، ساعت جیبی و مچی، بر کسی نظارت کردن، نگهبانی دادن، نگهبان بودن، مراقبت کردن، پاییدن، پاسداری کردن، مواظب بودن هست اینکه چه زمانی از این کلمه برای مراقبت کردن استفاده می کنیم بستگی به موضوع و اون جمله داره

جملات زیر رو ملاحظه کنید

to watch somebody/something (for somebody)

مواظب چیزی/کسی (برای کسی) بودن

Could you watch my bags while I buy a ticket?

می‌شود وقتی می‌روم بلیت بخرم، مراقب کیف‌هایم باشی؟

to watch something

مراقب چیزی بودن

  1. I’m watching my weight.

  2. من مراقب وزنم هستم.

  3. Watch your bag—there are thieves around.

  4. مراقب کیفت باش؛ این اطراف دزد هست.

to watch something/oneself

از چیزی/خود مواظبت کردن

Watch yourself!

از خودت مواظبت کن!

to watch where, what, etc…

مواظب جایی، چیزی و … بودن

Hey, watch where you’re going!

هی، مواظب باش داری کجا می‌روی!

لینک زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

1 پسندیده

مرسی برای توضیح خوبتون
یه سوال دیگه .تفاوت watch وcare چیه؟

1 پسندیده

خواهش می کنم توی لینک زیر تفاوتشون اومده

2 پسندیده