معنی عبارت Answer the question چیست؟

جواب بدید به سوالات میشه:
Answer the questions

حالا اگر بخوایم بگیم پاسخ سوالات آیا جمله زیر درسته؟
Answer of questions

1 پسندیده

بله درسته

2 پسندیده

سلام دوست عزیز
البته برای عبارت “پاسخ سوالات” باید قسمت پاسخ رو به صورت جمع استفاده کنید.
Answers** of questions**
یا
Answers to questions

مثال:

  • “What are the answers to the questions?”
    (پاسخ این سوالات چی هستن؟)
1 پسندیده