ترجمه‌ی جمله‌ی Because I know what it takes to put something out there and how much more, like there’s like an ocean of things you throw away to land on the tiny bit . چیست؟

ترجمه‌ی جمله‌ی Because I know what it takes to put something out there and how much more, like there’s like an ocean of things you throw away to land on the tiny bit . چیست؟

سلام دوست عزیز
ترجمه‌ی این جمله به صورت زیره:

می‌دونم که برای ارائه کردن یه چیزی چقدر تلاش لازمه، و چقدر چیزای دیگه رو هم باید کنار گذاشت. مثل اینه که یه اقیانوس از ایده‌ها رو دور بریزی تا به اون ذره‌ی کوچیک موفقیت برسی

یا

چون می‌دونم برای ارائه کردن یه چیزی چقدر تلاش لازمه و خیلی بیشتر از اون، انگار یه دریایی از چیزاست که دور می‌ریزی تا به اون ذره کوچیک برسی.

1 پسندیده

خیلی خیلی ممنونم ازتون دمتون گرم :blue_heart::handshake:

1 پسندیده