علت استفاده از دو فعل گذشته در جمله what I found was quite interesting چیست؟

چرا در جمله what I found was quite interesting دوتا فعل گذشته استفاده شده؟


این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «جشنواره روز مرگ»

1 پسندیده

سلام خدمت شما
دو تا فعل استفاده نشده؛
عبارت what i found به معنی چیزی که من پیدا کردم به جای فاعل قرار میگیره و فعل اصلی جمله میشه was.

1 پسندیده