معنی عبارت Harvest the toenails for medical purposes چیست؟

معنی عبارت Harvest the toenails for medical purposes چیست؟


این تاپیک مربوط به بخش «قسمت 01» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «دوزیستان»

1 پسندیده

سلام، وقت بخیر

Harvest
برداشت کردن، درو کردن، جمع کردن محصول

toenails
ناخن‌های پا

medical purposes
اهداف پزشکی/دارویی

Harvest the toenails for medical purposes
ناخن‌های پا را برای اهداف دارویی/پزشکی برداشت کنید (برای استفاده‌ی پزشکی جمعشون کنید )

2 پسندیده