معنی عبارت entitlement چیست؟

در جمله‌ی
Bad haircut, no dress sense and a slight,
you know, air of scumbag entitlement. کلمه‌ی Entitlement تو آخر جمله چه معنایی داره

بعد No dress sense کلمه slight اومده اون یعنی چی


این تاپیک مربوط به بخش «بخش ۶» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «رفتگان»

سلام دوست عزیز

در جمله‌ی “Bad haircut, no dress sense and a slight, you know, air of scumbag entitlement.”، کلمه‌ی Entitlement به معنی “احساس حق به جانب بودن” یا “خودمحق پنداری” یا “توقع بی‌جا” هستش.

این کلمه در اینجا به این معنیه که شخص مورد نظر با وجود اینکه ظاهر و تیپ مناسبی نداره،
به نوعی احساس می‌کنه که حق داره مورد احترام و توجه دیگران قرار بگیره.

این حس می‌تونه ناشی از عوامل مختلفی مثل ثروت، مقام، یا حتی ظاهر فیزیکی باشه.

تو این جمله، گوینده از این کلمه برای نشون دادن تناقض بین ظاهر و رفتار شخص مورد نظر و حس خودمحق پنداری او استفاده می‌کنه.

و کلمه‌ی Slight به معنی “خفیف” یا “جزئی” هستش.

در اینجا، گوینده از این کلمه برای نشون دادن اینکه حس خودمحق پنداری شخص مورد نظر خیلی قوی نیست، استفاده می‌کنه.

به عبارت دیگه، گوینده معتقده که شخص مورد نظر تا حدی
احساس حق به جانب بودن داره، اما این حس خیلی قوی و بارز نیست.

جمع بندی

ترجمه ی جمله ی مورد نظر به فارسی می شه:

"مدل موی بدی داره ، لباس پوشیدنش ضعیفه،
و یه جورایی، (یه مقدار) توقع بی‌جا از دیگران داره.

1 پسندیده