معنی For a living چیست؟

معنی What’s that say about what you do for a living چیست؟

معنی for a living چیست؟


این تاپیک مربوط به بخش «بخش ۶» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «رفتگان»

سلام دوست عزیز
عبارت for a living به معنی “برای امرار معاش” یا “برای گذران زندگی” هستش.

لینک زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

3 پسندیده

سلام خانم صالحی
تشکر از جواب

2 پسندیده