علت استفاده از they برای ضمیر everyone چیست؟

علت استفاده از they در جمله‌ی زیر چیست؟
Everyone tries so hard to be the person that they love to be
چرا از they استفاده کرده آخه از فعل باs ,سوم شخص برای everyone استفاده میکنیم پس چرا ضمیرشوtheyمیگیم نمیگیم she/he loves to be

1 پسندیده

سلام .چون اینجا‌‌جنسیت everyone
مشخص‌نیست و میتونه هم‌به خانم اشاره داشته باشه و هم‌به اقا، از ضمیر they
استفاده شده . درسته که این ضمیر برای‌حالت جمع به کار میره، اما‌میتونیم در‌حالت‌مفرد و وقتی جنسیت مشخص نیست هم از این ضمیر استفاده کنیم.

لینک زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

1 پسندیده