زمان جمله the story is told twice چیست؟

جمله‌ی the story is told twice به چه زمانی است؟

مجهول
افعال to be به علاوه شکل سوم فعل میشه مجهول.

سلام دوست عزیز
ضمن خوشامدگویی، زمان جمله‌ی the story is told twice حال ساده‌ی مجهول هستش.
از زمان‌های مجهول وقتی استفاده می‌شه که فاعل مهم نباشه و یا نخواهیم ذکرش کنیم و چیزی که اهمیت داره مفعول جمله است.

زمان حال ساده مجهول از افعال to be (am, is , are) + قسمت سوم فعل تشکیل می‌شه.

مثال:
My mother cooks food. (زمان حال ساده)

(The food is cooked. (by my mother. (زمان حال ساده مجهول)
غذا پخته می‌شود. (توسط مادرم)

لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.