آیا استفاده از اسم مکان بعد از فعل invite امکان‌پذیر است؟

با سلام.بعد از فعل invite می تونیم از اسم مکان استفاده کنیم؟مثلا او را به خانه ام دعوت کردم.
I invited her to my house
یا این که حتما باید یه فعل بعدش بیاد؟

سلام دوست عزیز
بله، بعد از فعل invite می‌تونید از اسم مکان استفاده کنید.

مثال شما “I invited her to my house” صحیحه.
یا We’re invited to Lola’s party.
ولی برای فعل دعوت کردن کافیه از invite around و invite over استفاده کنید و در اون صورت نیازی به آوردن اسم مکان نیست، چون هر دوی این افعال عبارتی به معنی دعوت کردن شخصی به خونه یا مکان زندگی هستش.

مثال:
I’ve invited Bob and Jenny around for dinner on Sunday night.

من ** باب و جنی رو برای شام یک‌شنبه شب دعوت کردم.

They have invited us over for a drink.

اون‌ها ما رو برای یه نوشیدنی به خونه دعوت کردن.

لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.