ترجمه‌ی جمله‌ی NOW I UNDERSTAND WHAT I’VE BEEN MISSING FOR ALL THOSE OTHER ITERATIONS. چیست؟

ترجمه‌ی جمله‌ی NOW I UNDERSTAND WHAT I’VE BEEN MISSING FOR ALL THOSE OTHER ITERATIONS. چیست؟

سلام دوست عزیز
ترجمه جمله‌ی “NOW I UNDERSTAND WHAT I’VE BEEN MISSING FOR ALL THOSE OTHER ITERATIONS.” به فارسی به صورت زیره:

حالا می‌فهمم تو تمام اون تکرارها چه چیزی رو از دست دادم.

1 پسندیده

ممنونم :blue_heart:

1 پسندیده