معنی some of چیست؟

عبارت some of به چه معناست


این تاپیک مربوط به «A - کلمات خانواده» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Vocabulary In Use»، «سطح ساده»، «۱ - خانواده»

1 پسندیده

سلام. یعنی بعضی از …
مثلا
Some of people
بعضی از مردم

Some of books
بعضی از‌کتاب ها

Some of cities
بعضی از شهر ها