ترجمه‌ی عبارت Keep sb employed چیست؟

عبارت
Keep sb employed
به چه معنیست؟

سلام دوست عزیز
عبارت keep someone employed به معنی کسی رو شاغل نگه داشتن یا استخدام کارکنان را حفظ کردن یا حفظ کارکنان یا شاغلین هستش.
البته بهتره داخل متن ترجمه بشه.