ترجمه‌ Cold-linking چیست؟

در جمله‌ی زیر
I have evidence cold-linking
this prick to Costello, all right
عبارت cold-linking. به چه معنیست؟


این تاپیک مربوط به بخش «بخش ۱۴» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «رفتگان»

سلام دوست عزیز
عبارت Cold-linking تو فارسی به “ارتباط غیرمستقیم” یا “ارتباط بدون شواهد مستقیم” ترجمه می‌شه. در این روش، فرد با استفاده از شواهد و اطلاعات موجود، به دنبال ایجاد ارتباط بین دو شخص یا موضوعیه که در ظاهر هیچ ارتباط مستقیمی با همدیگه ندارن.

معنی کلی جمله:

گوینده می‌گه که شواهدی داره که نشون می‌ده بین شخص مورد نظر (this prick (یعنی اون آدم احمق) و Costello ارتباطی وجود داره. گوینده از شنونده می‌خواد که نظر اون رو در مورد این موضوع تأیید کنه.