تفاوت impact و strike چیست؟

در دو جمله زیر impact و strike معنی ضربه و برخورد دارند
آیا ایندو‌تفاوتی هم دارند ؟
What was the impact like?
I was stopped behind red light and struck from behind


این تاپیک مربوط به «مکالمات روزمره 1» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی آسان»، فصل «گفتگو های روزمره»

سلام دوست عزیز
کلمات Impact و Strike هر دو می‌تونن به معنی “ضربه” یا “برخورد” باشن، اما تفاوت‌های ظریفی بینشون وجود داره:

Impact:

  • معمولاً به معنی “تاثیر” یا “اثر” هستش.
  • **می‌تونه به یه برخورد فیزیکی یا غیر فیزیکی اشاره کنه.
  • بیشتر به نتیجه و عواقب یه برخورد توجه داره.

Strike:

  • **معمولاً به معنی “حمله” یا “ضربه” فیزیکی هستش.
  • بیشتر به عمل برخورد توجه داره.
  • می‌تونه به معنی “موفقیت” یا “شکست” هم باشه.

تو دو جمله زیر:

  • What was the impact like?

کلمه‌ی Impact به معنی “تاثیر” یا “اثر” برخورد هستش. این جمله می‌پرسه که نتیجه برخورد چی بوده.

  • I was stopped behind red light and struck from behind.

کلمه‌ی Strike تو این جمله به معنی “ضربه” یا “برخورد” فیزیکی هستش. جمله به این معنیه که شخص گوینده از عقب تصادف کرده.

لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.