معنی I put on survivor و She went on amazing چیست؟

معنی I put on survivor و She went on amazing چیست؟

توی یه اهنگه از بیلی ایلیش

سلام

I put on Survivor just to watch somebody suffer

من میزنم به ریالیتی شو بازمانده (یا میزنم کانالی که داره برنامه‌ی “بازمانده” رو می‌ده) تا رنج کشیدن یکی رو تماشا کنم

(ریالتی شو Survivor برنامه ایه که شرکت کننده هاش باید با کمک گرفتن از توانایی هاشون سعی کنن زنده بمونن)

او شگفت انگیز ادامه داد

لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

1 پسندیده