تالار زبانشناس

As well as death

ای چطو معنی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «جشنواره روز مرگ - درسنامه اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»، فصل «جشنواره روز مرگ»)

1 Likes

معنی as well as میشه “همچنین”.
.
I like that there is life, as well as death, in their cemeteries.
میگه: من میپسندم که در قبرستانهای آنها زندگی و همچنین مرگ وجود دارد.

4 Likes