معنی mean step sister ?

معنی mean step sister ?
0.0 0

#1

معنی این جمله
mean step sisters called her Cinderella?

======================
این تاپیک مربوط به درس «سیندرلا» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)


#2

Step sister به معنی نا خواهری


#3

mean هم یک معنیش بدجنس هست. که روی هم رفته میشه ناخواهری بدجنس