ساختار get passive چیست؟

سلام،

ساختار get + ~ed. چه نوع ساختاریست؟

سلام دوست عزیز
ساختار get + pp همون ساختار get passive هستش که مجهوله و معمولاً تو محاوره استفاده می‌شه.
تو این ساختار تمرکز روی عمل و نتیجه است و فاعل مهم نیست.
مثال:
My car got stolen last night.
(ماشینم دیشب دزدیده شد.)

یا

  • I got lost in the forest.
    (تو جنگل گم شدم.)

لینک زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

1 پسندیده