منظور از I don’t mind working چیست؟

خسته نباشید
منظور از I don’t mind working چیست؟
در حالیکه میگه I like my job
اگه به کار کردن اهمیت نمی‌ده پس چرا میگه کارمو دوست دارم

Sunday is my least favorite day of the week.
I don’t mind working - I like my job - but I don’t like thinking about going back to work

سلام دوست عزیز
در واقع منظورش این نیست که کارم برام مهم نیست، بیشتر منظور اینه که “کار کردن اذیتم نمی‌کنه” یا “از کار کردن ناراحت نیستم” یا “مشکلی با کار کردن ندارم”.