پیشنهاد متن انگلیسی


این تاپیک مربوط به «روز اول مدرسه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره « مکالمات کاربردی انگلیسی»، فصل «دوران مدرسه»

سلام وقت بخیر اگر سوالی دارید بفرمایید ما در خدمتیم