معادل جمله‌ی "من این کارو کردم تا نظر اورا جلب کنم" و "او بازی را باخت تا دختره نگاهش کنه" چیست؟

سلام
معادل جملات “من این کارو کردم تا نظر اورا جلب کنم” و “او بازی را باخت تا دختره نگاهش کنه” چیست؟

ایا معادلات زیر صحیحه؟

I did it so that he will pay attention me

He lost the game so that girl looks at him
یا will look at me

سلام دوست عزیز
معادل جمله‌ی “من این کارو کردم تا نظر او را جلب کنم” به صورت زیر هستش:

  • I did this so that he would notice me.
  • I did this in order to get his attention.
  • I did this with the hope that he would notice me.
  • I did this so that I could impress him.

و معادل جمله‌ی “او بازی را باخت تا دختره نگاهش کنه” به صورت زیر هستش:

  • He lost the game so that the girl would look at him.
  • He lost the game on purpose so that he could get the girl’s attention.
  • He threw the game so that the girl would think he was cute.
  • He sacrificed his victory in order to impress the girl.

در زمان حال چجوریه؟

she maybe loses the game that he hug her

بعد he فعل بابد ساده بیاد و s هم نگیره؟
او بازی را شاید ببازه تا او بغلش کنه

تو زمان حال فعل دوم باید با توجه به فاعلش تغییر کنه.
مثلاً جمله‌ی مورد نظر شما رو می‌شه به این شکل گفت.

She might lose the game so that he hugs her.

1 پسندیده