تفاوت جملات I didn't think it would suit you I wouldn't think it suited you چیست؟

سلام
آیا جملات
I didn’t think it would suit you
I wouldn’t think it suited you
هر دو به یک معنی هستن؟
من فکر نمیکردم بهت بیاد

سلام دوست عزیز
خیر، جملات “I didn’t think it would suit you” و “I wouldn’t think it suited you” معنای دقیقاً یکسانی ندارن، هرچند هر دو به نوعی به عدم تناسب چیزی با شخص اشاره می‌کنن.

  • I didn’t think it would suit you:

این جمله روی نظر گذشته شما در مورد تناسب چیزی با شخص تأکید داره.
به این معنی که تو گذشته فکر نمی‌کردید که اون چیز مناسب اون شخص باشه.
مثال:
I didn’t think it would suit you to wear that dress to the formal event.
(فکر نمی‌کردم پوشیدن آن لباس برای مراسم رسمی مناسب شما باشد.)

  • I wouldn’t think it suited you:

این جمله روی نظر فعلی شما در مورد تناسب چیزی با شخص تأکید داره.
به این معنی است که الان فکر نمی‌کنید که تو گذشته چیزی مناسب اون شخص بوده.
مثال: I wouldn’t think that job suited you, given your personality.
(با توجه به شخصیت شما، فکر نمی‌کنم آن شغل مناسب شما بوده باشد.)

1 پسندیده