علت استفاده از آینده ساده به‌جای آینده کامل چیست؟

گاهی اوقات می‌توانیم زمان آینده کامل و آینده ساده را به‌جای یکدیگر به‌کار ببریم بدون این‌که تاثیری در معنی و ساختار جمله داشته باشد. در مواقعی که با استفاده از قید before و یا by the time ترتیب اتفاق افتادن اعمال را مشخص کنیم می‌توانیم این دو زمان را جایگزین هم کنیم. در غیر این صورت برای نشان دادن ترتیب اتفاق افتادن اعمال باید از زمان آینده کامل استفاده کنیم. به‌‌عنوان مثال:

Linda will leave before you get there.= Linda will have left before you get there.

در دو مثال فوق قید before، ترتیب اتفاق افتادن اعمال را بیان کرده است به‌همین دلیل تفاوتی ندارد که بخواهیم زمان آینده ساده را به‌کار ببریم یا آینده کامل را و هر دو ساختار درست است.

At eight o’clock Linda will leave. (This means that Linda will wait until 8 o’clock to leave.)

سلام دوست عزیز
لطفاً هر زمان که تاپیک می‌زنید صبر کنید تا بنده یا همکاران یا کاربرهای دیگه پاسخگو باشیم و از زدن تاپیک تکراری خودداری کنید.

داخل لینک زیر جوابتون داده شده.