معنی کلمه‌ی dedicate چیست؟

معنی کلمه‌ی dedicate در جمله‌ی زیر چیست؟
You are so dedicated to that cause
آیا Cause به معنی دلیل هستش؟

معنی عبارت One day at time در جمله‌ی I am a work in progress and it is just one day at time چیست؟

سلام دوست عزیز
تو جمله‌ی “You are so dedicated to that cause” کلمه‌ی “dedicated” به معنای “متعهد” و کلمه‌ی “cause” به معنی “علت یا دلیل” هستش. بنابراین، جمله به این معنیه که:

“شما به شدت به اون دلیل متعهد هستید.”

و عبارت “One day at a time” به معنای “گام به گام” یا “یک روز در میان” هستش.

تو این جمله‌ی، این عبارت برای تاکید روی این نکته استفاده شده که فرد در حال پیشرفته، اما این پیشرفت به زمان نیاز داره و نباید انتظار داشت که همه چیز یکهویی اتفاق بیفته. بنابراین، جمله به طور کامل به این معنیه که:

“من در حال پیشرفت هستم و این پیشرفت به صورت گام به گام اتفاق می‌افته.”