معنی lost چیست؟

در جمله They looked young, lost معنی lost چیست؟

بهتره تو خود داستان ببینید


این تاپیک مربوط به «فصل 3» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های متوسط»، «مرده از سرما»

سلام دوست عزیز
تو جمله‌ی “They looked young, lost” به نظر میاد کلمه‌ی “lost” به معنی سرگردون یا حیرون هستش.

با توجه به متن به نظر میاد اون شخص دچار سردرگمی عاطفی یا روانی شده و با این کلمه خواسته به اون موضوع اشاره کنه.

1 پسندیده