نحوه‌ی تشخیص مفرد و جمع بودن فعل در جمله

تفاوت فعل مفرد و جمع در جملات “But they are very old” و “But it is very old” چیست؟
چه زمانی از هر کدام استفاده کنیم؟


این تاپیک مربوط به «اشلی هر روز صبح لباس میپوشد» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

سلام دوست عزیز
بله، باید ببینید که فاعل چندم شخص هستش، اگر به یه اسم مفرد اشاره داشت از فعل به صورت مفرد و اگر به یه اسم جمع اشاره داشت باید فعل به صورت جمع به کار بره.

1 پسندیده