در جمله‌ی How are you two? کلمه‌ی two چه معنایی داره؟

در جمله‌ی How are you two? کلمه‌ی two چه معنایی داره؟


این تاپیک مربوط به درس «وال ها و ابرتوانا ها» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. پادکست «پادکست های British Council»، دوره [«مجموعه ی دوم»]( ساخت حساب کاربری

سلام دوست عزیز
تو جمله‌ی how are you two کلمه‌ی two به تعداد اشخاصی که اون شخص داره باهاشون صحبت می‌کنه اشاره داره و نشون می‌ده که سوال از دو نفر پرسیده می‌شه.
داره می‌گه: شما دو تا چطورید؟ یا حال شما دو تا چطوره؟

1 پسندیده