معنی keep turning چیست؟

سلام دوست عزیز
تو جمله‌ی “He looks at flowers but keeps turning toward the house” عبارت “keep turning” به معنای “بارها و بارها برمی‌گرده” یا “مدام به سمت خونه برمی‌گرده” هستش.

تجزیه و تحلیل:

کلمه‌ی “Keep” به معنای “ادامه دادن به انجام کاری” و کلمه‌ی “Turning” هم به معنای “برگشتن” یا “چرخش” هستش.
بنابراین، کل عبارت “keep turning toward the house” به معنای “مدام به سمت خونه برمی‌گرده” هستش.

1 پسندیده

بی نهایت سپاسگزارم :pray::purple_heart:

1 پسندیده