Now what have I told you?

Now what have I told you?
0.0 0

#1

سلام.چرااینجاhaveبکاربرده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)


#2

ادامه دادن بحث از Now what have I told you?:

Have
بخاطر زمان ماضی نقلی یا حال کامل اومده
فرم سوالی نشده جمله( بدونwhat)بصورت زیر است:
I have told you
یعنی:من به تو گفته‌ام یا من بهت گفته‌ام
حالا اگر بخواهیم جمله بالا را سوالی کنیم باید بگیم:
Have I told you?
یعنی:ایا به تو گفته‌ام؟
حالا اگر what هم در اغاز عبارت سوالی بیاد،یعنی اگر بگیم:
What have I told you?
معنیش میشه :چی بهت گفته‌ام؟


#3

البته فکر کنم شما هم مثل من فکر میکنی اگر بجای
Have
از
Had
استفاده می‌کرد بهتر بود درسته؟
یعنی از زمان ماضی بعید استفاده می‌کرد و می‌گفت : من بهت چی گفته بودم…