تالار زبانشناس

Cloud nine

cloud nine اصطلاح نیست بلکه اسم یک ماده مخدره
میگه بعضی وقتا دوست دارم cloud nine بزنم و شناور بشم (برم تو فضا)

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Birthday by Kevin» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۸»)

1 Likes

Cloud nine یک اصطلاح خیابانی است به معنای سر کیف بودن ، خیلی شاد بودن ، البته به معنای کوکایین هم هست
feel of extreme happiness or of elation; (Street Slang) crack, cocaine

2 Likes