زمان افعال در داستان چیست؟

چرا زمان افعال در این داستان همه اش زمان حاله معمولا روایت داستانی نباید زمان گذشته استفاده کنه ؟


این تاپیک مربوط به فصل «فصل 01- مردی به نام اوه، کامپیوتری می‌خرد که کامپیوتر نیست.» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. کتاب «مردی به نام اوه»

سلام بسته به سبک نویسنده زمان فعل ها میتونه حال یا گذشته باشه