تالار زبانشناس

فراموشی ترجمه

سلام دوستان وقتی به صوت اصلی گوش میکنم فقط همون لحضه که دارم گوش میدم هم تترجمه میکنم میفهمم. یادمه وقتی تموم شد دیگ یادم نمیمونه بخش زیادیشو.اصلا وقتی دارم گوش میدم و ترجمه میکنم تو زنم.اصلا وقتی تموم میشه انگا داشتم یک صبح تا شب کار میکردم.ی راهی بدید بهتر و راحتر متوجه بشم