تفاوت Roasted beef و Grilled beef چیست؟

درود
تفاوت Roasted beef و Grilled beef چیست؟

ممنونم

سلام دوست عزیز
عبارت “Roasted beef” به گوشت گاو پخته شده تو فر اشاره می‌کنه، و می‌تونیم به صورت گوشت برشته ترجمه‌اش کنیم.

ولی “grilled beef” به گوشت گاو پخته شده روی گریل یا زغال یا منقل اشاره داره.
که می‌تونیم به صورت گوشت کبابی ترجمه‌اش کنیم.