معنی جمله‌ی As for the looming defeat itself, she shrugged it off: it was Reince Priebus's fault, not hers چیست؟

معنی جمله زیر چیه

As for the looming defeat itself, she shrugged it off: it was Reince Priebus’s fault, not hers


این تاپیک مربوط به فصل «روز انتخابات» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. کتاب «خشم و آتش»

سلام دوست عزیز
معنی این جمله‌ می‌شه:
در مورد باخت قریب الوقوع، او بی اهمیتانه (با بی اهمیتی) شونه بالا انداخت: تقصیر رینس پریبوس بود، نه او.

1 پسندیده