علت تلفظ نشدن s سوم شخص چیست؟

علت تلفظ نشدن s سوم شخص در جمله‌ی Mike drives to work in his car چیست؟


این تاپیک مربوط به «مایک آشپز است» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

سلام دوست عزیز
در واقع s سوم شخص تلفظ می‌شه ولی خیلی محو، این اتفاق تو محاوره طبیعیه، اگه سرعت درس رو بیارید پایین متوجه می‌شید.