کاربرد out در جمله‌ی Stick it out with my husband چیست؟

ساختار جمله‌ی Stick it out with my husband چیست؟
کاربرد out در جمله‌ی Stick it out with my husband چیست؟


این تاپیک مربوط به درس «حضانت فرزند - درسنامه اصلی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «حضانت فرزند»

سلام دوست عزیز
عبارت stick out یه فعل عبارتی هستش که out جزئی از این فعله و به معنای پایدار موندن، ادامه دادن و تحمل کردن هستش.

ترجمه کامل جمله “Stick it out with my husband” می‌شه: به زندگی با همسرم ادامه بدم یا از همسرم جدا نشم.

لینک زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.