معنی thing چیست؟

در جمله I mean I have a lot of friends but that’s not the same thing معنی thing چیست؟
مگه برا اشیا بکار نمیره اینجا برای دوستان استفاده شده

سلام دوست عزیز
تو جمله‌ی “I mean I have a lot of friends but that’s not the same thing” ، کلمه‌ی “thing” به معنای “موضوع” یا “مسئله” هستش، نه به معنای “شیء”.

تو این جمله، گوینده در حال توضیح تفاوت بین دو چیزه. او می‌گه که دوستای زیادی داره، اما این همون معنی رو نمی‌ده یا به معنای اون نیست که مثلاً اون احساس تنهایی نمی‌کنه. (این جمله باید تو متن ترجمه بشه که برای کلمه‌ی thing معادل دقیق استفاده بشه.)

در اینجا، “thing” به مفهوم کلی “وضعیت” یا “تجربه” اشاره داره، نه به یه شیء خاص.

و اینکه کلمه “thing” کاربردهای بسیار متنوعی داره و می‌تونه معانی مختلفی رو بسته به محتوای متن داشته باشه.

  • تو زبان انگلیسی، از “thing” می‌تونه برای اشاره به مفاهیم انتزاعی مثل “ایده” ، “احساس” و “موقعیت” هم استفاده بشه.