معنی جمله‌ی Some key state numbers, heretofore dismal, might actually be changing to Trump's advantage چیست؟

معنی جمله‌ی
some key state numbers, heretofore dismal, might actually be changing to Trump’ advantage. در پاراگراف زیر چیست؟

In fact, one of the Trump campaign pollsters, John McLaughlin, had begun to suggest within the past week or so that some key state numbers, heretofore dismal, might actually be changing to Trump’s advantage.


این تاپیک مربوط به فصل «روز انتخابات» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. کتاب «خشم و آتش»

سلام دوست عزیز
ترجمه جمله‌ی “Some key state numbers, heretofore dismal, might actually be changing to Trump’s advantage” به صورت زیر هستش:

آمار بعضی از ایالت‌های کلیدی که تاکنون ناامیدکننده بوده، ممکنه در واقع به نفع ترامپ تغییر کنه.