کاربرد gerund چیست؟؟

در جمله I have some friends coming to visit next month ساختار زمانی coming چیست؟ وفاعلش چه کسی است؟

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
تو جمله‌ی I have some friends coming to visit next month فعل coming یه اسم مصدر یا gerund هستش که به زمان حال استمراری اشاره داره. از زمان حال استمراری برای بیان اتفاقی در آینده هم به کار می‌ره.
این فعل اینجا به some friends اشاره داره.
معنی جمله می‌شه:
دوستای من ماه آینده برای دیدنم می‌آن.

لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.