تالار زبانشناس

"It was him! He poisoned us all!"

در اينجا he و him به كلاديوس (عموي هملت) برمي گرده. توي شناسايي جملاتي كه توي اين داستان رد و بدل ميشه يه مقداري ابهام وجود داره. پيشنهاد مي كنم از اينجا اصل داستان رو براي رفع ابهام مطالعه كنيد.
توي اين داستان كلوديوس جامي از نوشيدني رو زهرآلود مي كنه و مادر هملت كه از ماجرا خبر نداره، اون رو به پسرش تعارف مي كنه. هملت اون رو نمي نوشه و مادر كه از ماجرا خبر نداره جام رو سر مي كشه و در زمان جان دادن به هملت ميگه كه كلوديوس همه مون رو مسموم كرد. شمشير لايريتس هم به زهر آغشته بود و در پايان نبرد هر دو لايريتس و هملت با اون شمشير زهرآلود زخمي و مسموم ميشن. در لحظات آخر عمرشون لايريتس و هملت با هم آشتي مي كنن و به كلوديوس حمله مي كنن و اونو از پا در ميارن و خودشون هم كه با شمشير مسموم شده بودند، مي ميرند.

3 Likes