تالار زبانشناس

معنی واژه ی throw

اصطلاح فارسی واژه throw دقیقا چیه

======================
این تاپیک مربوط به درس «سیندرلا» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

1 Likes

پرت كردن ، دور انداختن

1 Likes

فکر کنم تو این جمله معنی دور انداختن نمیده
The king’s son, the prince, decided to throw a fancy ball

1 Likes

خب اینجا معنی پرتاب کردن میده.

پسر پادشاه، شاهزاده، تصمیم گرفت یه توپ فانتزی (خیالی) رو پرتاب کنه.

1 Likes

البته این مربوط به داستان سیندرلا هستش من نگاه کردم به تاپیک مربوط به این داستان ودوستان قبلن درموردش کامنت دادن و throw a fancy ball یعنی راه انداختن یک مهمانی رویایی

2 Likes

پس حتما یه اصطلاحه. چون من این درس رو نخوندم اطلاعی ندارم. کلمه throw به تنهایی معنیش میشه پرتاب کردن و انداختن.

3 Likes

یکی از معانی ballمهمانی هست. fancyتجملی و رویایی
throw در این جمله همون برپا کردن میشه

4 Likes
ball: a large formal occasion at which people dance
throw a party: to organize a party and invite people, مهمانی دادن
5 Likes