تفاوت could و can چیست؟؟

تفاوت could you tell me وcan you tell me چیه؟


این تاپیک مربوط به درس «درخواست اطلاعات» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «عبارات رایج انگلیسی »

سلام از فعل can برای بیان توانایی ها در زمان حال یا آینده استفاده می شود که براساس دانش یا استعدادشان می باشد. به عنوان مثال:

I can drive.

من می توانم رانندگی کنم.
از could برای بیان توانایی ها در زمان گذشته استفاده می شود کارهایی که قادر به انجام آن ها در گذشته بوده ایم. مثال:

My uncle could speak five languages.

عمویم می توانست به ۵ زبان صحبت کند.

بنابراین در یک جمع بندی می توان گفت :

تفاوت اول : Can برای بیان توانایی یا اجازه در حال یا آینده استفاده می‌شود. could برای بیان توانایی یا اجازه در گذشته استفاده می‌شود.

تفاوت دوم : Can برای بیان احتمال بالا در حال یا آینده استفاده می‌شود. could برای بیان احتمال پایین در حال یا آینده استفاده می‌شود.

تفاوت سوم : Can برای درخواست یا پرسیدن اجازه به‌صورت غیررسمی استفاده می‌شود. could برای درخواست یا پرسیدن اجازه به‌صورت رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت چهارم : Can برای پیشنهاد یا ارائه‌ی کمک به‌صورت ساده استفاده می‌شود. could برای پیشنهاد یا ارائه‌ی کمک به‌صورت مودبانه استفاده می‌شود.

لینک زیر دقیق و کامل گفته مطالعه بفرمایید

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
ضمن خوشامدگویی و پاسخ دوستمون، لطفاً قبل از تاپیک زدن داخل تالار اول موضوع موردنظرتون رو سرچ کنید، اگر جوابی پیدا نکردید بعد تاپیک بزنید.

قبل از تاپیک زدن هم لینک زیر رو مطالعه کنید.