معنی break چیست؟


این تاپیک مربوط به درس «قرض گرفتنِ پول» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

سلام To be broke یک اصطلاح به معنی : بی پول بودن، کسی که هیچ پولی ندارد.

با اینکه ترجمه کلمه “broke” یک شیء شکسته شده را به یاد ما می ‎آورد، اما در واقع این اصطلاح برای وقتی به کار می ‎رود که کسی پولی برای خرج کردن ندارد یا ورشکسته است.

مثال:

. I really want to buy that cool hat. But I’m completely broke

ترجمه: “من واقعا می‌خوام که اون کلاه جالب رو بخرم، اما کاملا بی پولم.”
لینک های زیر رو هم ببینید

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/broke&ved=2ahUKEwjynfHl1ZeHAxX2UaQEHZhZATAQFnoECCIQAQ&usg=AOvVaw3IZd9iCsLFbcA_Dny2jl2O

1 پسندیده