نحوه‌ی حذف فاعل یکسان در جمله‌ی دوم چگونه است؟

آیا در جمله‌ی زیر می‌شه فاعل i در جمله‌ی دوم رو حذف کرد و از to یا that استفاده کرد؟؟

In fact, I’ve decided I want to live near the beach!


این تاپیک مربوط به «بخش ششم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تاکتیک هایی برای شنیدن»، «تاکتیک های پایه برای شنیدن»، فصل «بخش پانزدهم»

سلام دوست عزیز
تو جمله‌ی In fact, I’ve decided I want to live near the beach! فاعل دوم رو با to می‌شه حذف کرد.

In fact, I’ve decided to live near the beach!

و با استفاده از “that” هم جمله به صورت زیر می‌شه:

“In fact, I’ve decided that I want to live near the beach!”

(اینجا نمیشه فاعل i رو حذف کرد.)

ممنونم عزیزم:two_hearts::seedling:

1 پسندیده