کاربرد کلمه off چیست؟

کاربرد off در جمله Where are you off to چیست؟

کلمه off به صورت غیر سوالی (جمله خبری) چطور بکار میره؟


این تاپیک مربوط به «Page 67 Exercise A» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Top Notch»، کتاب «top notch 1»، بخش «درس 6 - روی فرم بودن»

سلام دوست عزیز
عبارت be off یه فعل عبارتی و یه اصطلاح به معنی به سمت جایی رفتن یا به سوی جایی رهسپار شدن، عازم جایی شدن، لغو شدن، فاسد شدن، و غیره هستش.
تو جمله‌ی Where are you off to به صورت سوالی به کار رفته ولی اگر بخواهید به صورت خبری از این ساختار استفاده کنید، ساختارش به شکل زیره.

I’m just off to the bar for a few drinks
من دارم می‌رم بار که چند تا نوشیدنی بخورم.

لینک زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.

و یه نکته اینکه لطفاً قبل از تاپیک زدن لینک زیر رو مطالعه کنید.