معنی اصطلاح put guard چیست؟

معنی جمله‌ی زیر چیست؟ و معنی عبارت put guard چیست؟

I never wanted the pain that i endured to put some sort of guard on myself

سلام دوست عزیز

ترجمه‌ی جمله‌ی “I never wanted the pain that i endured to put some sort of guard on myself” به صورت زیر هستش:

“هیچ وقت نمی‌خواستم رنج‌هایی که تحمل کردم، باعث ایجاد نوعی سپر دفاعی در من بشن.”

معانی احتمالی دیگه:

  • “هیچ وقت نمی‌خواستم دردهایی که تجربه کردم، من رو به آدمی گوشه‌گیر و منزوی تبدیل کنن.”
  • “من هیچ وقت نمی‌خواستم تجربیات تلخم، مانع ایجاد روابط صمیمی با دیگران بشن.”
  • “من هیچ وقت نمی‌خواستم خاطرات دردناک، مانع پیشرفت و شادکامی من تو زندگی بشن.”
1 پسندیده