معنی عبارت a little too big چیست؟

معنی عبارت a little too big چیست؟
It 's a little too big for the living room
Little یعنی کم و too یعنی زیاد در کنار هم چه معنی ای میده؟


این تاپیک مربوط به «بخش سوم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تاکتیک هایی برای شنیدن»، «تاکتیک های پایه برای شنیدن»، فصل «درس شانزدهم»

سلام a little too یعنی کمی بالاتر از حد قابل قبول یا مطلوب

Oh, that’s a little too expensive for me.

برای من یذره بیش از حد (زیادی) گران است.

توی فارسی هم مشابه اون رو بکار میبریم میگیم یکم بیش از حد بزرگه ، کمی بیش از حدگرونه…

لینک زیر رو هم ببینید