تالار زبانشناس

تلفظ امریکایی

چرا این یه متن تلفظ امریکاییه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی کنین» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

1 Likes

فک کنم بریتیش باشه هااا

1 Likes